Coronamaatregelen

Scholen zijn fysiek gesloten van 16 december 2020 tot en met tenminste 17 januari 2021. Sommige leerlingen kunnen wel naar school. In dat geval gelden deze regels voor scholen en leerlingen.

Scholen in het voortgezet onderwijs hebben regels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We houden zich daarbij aan de richtlijnen van het RIVM. Lees hieronder meer over de maatregelen die op school getroffen worden.

Basisregels op school

Samen tegen corona, samen houden we de school open en zorgen we voor elkaar. 

Hygiënisch

Hoesten en niezen in de elleboog. Gebruik een papieren zakdoek bij het snuiten van de neus. Was regelmatig je handen.

Blijft thuis als je ziek bent

Blijf vooral thuis als je ziek bent. Volg onderwijs online.

Groeten

Geef elkaar geen hand. Er zijn andere manieren om elkaar te groeten.

Afstand en mondkapje

Houd afstand (1.5 m) van volwassenen en draag je mondkapje bij verplaatsing in het gebouw.

Wil je de brieven nog eens lezen?

Regelmatig informeren we onze leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) over ontwikkelingen en afspraken binnen de school rondom het thema corona. Hier vind je de meest recente brieven terug.

7 januari BRIEF voor de examenleerlingen over het CSE.

14 december BRIEF over de tweede Lockdown.

4 december BRIEF over veelgestelde vragen.

26 november BRIEF over mondkapjesplicht op scholen.

Informatie van de GGD

De GGD heeft een informatiebrief gemaakt voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. KLIK HIER om de informatiebrief in te zien.

Mag ik naar school?

We hebben een stroomschema en beslisboom gemaakt om je te helpen bij de keuze of je naar school mag bij gezondheidsklachten. 

KLIK HIER voor de beslisboom 'ik heb klachten'

KLIK HIER voor het stroomschema 'Ik ben afwezig gemeld vanwege corona gerelateerde zaken'

Veel gestelde vragen

Welke richtlijnen volgt de school bij een COVID-19-besmetting?

Als een Corona-test aantoont dat er sprake is van een COVID-19-besmetting, legt de GGD aan de betrokken persoon uit hoe hij/zij zelf bron- en contactonderzoek moet doen. De GGD beschouwt iedereen binnen de school als “niet nauwe contacten” en er is dus geen quarantaine nodig als een klasgenoot of docent COVID-19 blijkt te hebben. Dit kan wel het geval zijn voor individuen als uit het bron- en contactonderzoek blijkt dat er langdurig contact is geweest op minder dan 1,5 meter afstand. Zij worden in dat geval op de hoogte gebracht door de besmette persoon.

Wanneer wordt er wel een brief verzonden over een besmetting bij een leerling of personeelslid? 

We sturen een brief naar alle leerlingen van een klas als een klasgenoot of een personeelslid in de besmettelijke periode op school is geweest. We vragen dan om extra alert te zijn op klachten.  

Wanneer wordt er geen brief verzonden over een besmetting bij een leerling of personeelslid?

We sturen geen brief naar leerlingen en ouders als een klasgenoot of personeelslid in de besmettelijke periode niet op school is geweest. Er is dan geen verhoogd risico voor de klasgenoten. We informeren wel de docenten, zodat bekend is waarom de betreffende leerling enige tijd niet op school aanwezig kan zijn.

Hoe gaan we om met een melding van de CoronaMelder App?

Kinderen jonger dan 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Op basis van de CoronaMelder App zou bij een kind met COVID-19 sprake zijn van veel nauwe contacten en grootschalige quarantaine, wat buitenproportioneel wordt gevonden vanwege het lage risico op secundaire transmissie. De GGD hanteert dan ook richtlijnen die geen brede quarantaine voorschrijven bij een besmetting van een kind jonger dan 18 (bron: RIVM).   

Zijn er schoolregels aangepast in verband met Corona?

Dit is inderdaad het geval. We ventileren extra door o.a. ramen te openen. Vanwege het dalen van de temperatuur, is het voor leerlingen nu toegestaan om een jas aan de houden of zelf een muts te gebruiken. Het gebruik van een capuchon blijft niet toegestaan, omdat dit de herkenbaarheid en communicatie belemmerd. Tip: thermokleding kan helpen om tijdens het stilzitten op temperatuur te blijven.